Join with us

Thursday, 5 February 2009

Edit Html आणि Compose ह्यात फरक काय?

New Post वर क्लिक केलं की पोस्ट लिहिण्यासाठी Edit Html आणि Compose असे दोन पर्याय किंवा mode (मोड) सापडतात. यात फरक असा आहे की Compose मधे जाऊन थेट लिहिण्यास सुरूवात करता येते व मजकूरात कोणताही बदल करण्यासाठी Title च्या खाली दिलेली चिन्हे वापरता येतात. नवीन ब्लॉगकारांसाठी ही अतिशय सोपी अशी पद्धत आहे.
Edit Html या पर्यायामधे वर हिरव्या रंगाने दर्शवलेली सर्व चिन्हे कोड अर्थात सांकेतिक शब्दांमधे रुपांतरीत होतात. मजकूराचा आकार, ठळकपणा, तिरकसपणा, अधोरेखित शब्द, रंग, शब्दासोबत जोडण्याची लिंक, अशा चिन्हांचे सांकेतिक शब्द Edit Html या पर्यायात उपलब्ध होतात, जे लेखाच्या रचनेसाठी हवे तसे बदलता येतात. नवीन ब्लॉगलेखकांना किंवा ज्यांना तांत्रिक विषयाचे ज्ञान नसते, अशा ब्लॉगकारांना Edit Html हा पर्याय किंचित कठीण जातो. मात्र, जर लक्षपूर्वक समजून घेतलं, तर हा पर्याय Compose ह्या पर्यायापेक्षा कितीतरी जास्त कामाचा व महत्त्वाचा आहे, हे लक्षात येतं.

No comments:
Write comments